Privacybeleid

KORTE VERSIE

Sensei Sushi neemt privacy uiterst serieus.

De categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, zijn afhankelijk van hoe je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze online diensten af te stemmen op je voorkeuren, om je verzoeken te verwerken, om contact met je op te nemen over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn, om prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden te organiseren of om relevante administratieve diensten uit te voeren. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij geven je persoonsgegevens alleen door aan derden die ons helpen bij het verlenen van onze diensten aan jou en, indien je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, aan de bij ons aangesloten bedrijven ten behoeve van klantrelatiebeheer, analyse en marketing.

Met jouw toestemming gebruiken wij ook cookies voor marketing-, prestatie- en statistische doeleinden.

We bieden jou als gewaardeerde klant diverse keuzemogelijkheden om te bepalen hoe je persoonsgegevens worden gebruikt. Als je bijvoorbeeld je ‘cookievoorkeuren’ wilt bijwerken, klik dan op de toestemmingstool voor cookies rechtsonder op onze Site.

Als je een online account bij ons hebt kun je bovendien je contactgegevens en marketingvoorkeuren wijzigen in het gedeelte ‘Mijn account’. Of neem contact op met ons.

Als je meer informatie wilt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons en de cookies die wij gebruiken, lees dan verder om de volledige versie van ons privacybeleid te lezen.

UITGEBREIDE VERSIE

ONZE PRIVACYBEGINSELEN

We nemen jouw privacy uiterst serieus. Dit zijn onze vijf privacybeloften aan jou:

  1. We zorgen er ALTIJD voor dat je persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  2. We zijn ALTIJD transparant over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Dit houdt onder meer in dat we je informeren over de informatie die we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we deze uitwisselen en met wie je contact moet opnemen als je vragen hebt.
  3. We bieden je ALTIJD simpele mogelijkheden om ‘STOP’ te zeggen indien je niet meer blij bent met onze marketingberichten.
  4. We nemen ALTIJD alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat onbevoegden er geen toegang toe hebben.
  5. We beantwoorden vragen over de verwerking van je persoonsgegevens ALTIJD zonder onnodige vertraging.

ONS PRIVACYBELEID

We zetten ons in om je privacyrechten te bewaken en je persoonsgegevens te beschermen.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gegevens verwerken en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden. Dit omvat informatie die offline wordt verzameld in onze winkels of via onze klantenservices, en online via onze winkels, toepassingen (inclusief mobiele apps) en platforms van derden (“Sites”).

Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze doelgerichte content, met inbegrip van online aanbiedingen en advertenties voor producten en diensten, die je kunt zien op websites, platforms en toepassingen van derden (“Sites van derden”) op basis van je online activiteit. Deze Sites van derden kunnen hun eigen privacybeleid en voorwaarden hebben. We raden je aan om ze te lezen voordat je deze Sites van derden gebruikt.

Dit privacybeleid werd opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

 
1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR WAT ER MET JE GEGEVENS GEBEURT?

Sensei Sushi is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op onze Sites.

 
2. HOE NEEM IK CONTACT OP MET DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING?

Mocht je een vraag hebben over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met ons

 
3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee jij direct of indirect kan worden geïdentificeerd (“Persoonsgegevens“). Dit omvat gewoonlijk informatie zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar kan ook andere informatie betreffen zoals IP-adres, winkelgewoonten, informatie over gezondheid en schoonheid, informatie over je levensstijl of voorkeuren zoals je hobby’s en interesses. Gegevens over gezondheid worden ook wel “bijzondere persoonsgegevens” genoemd. Deze vereisen vanwege hun gevoeligheid extra bescherming.

 
4. WAT GEBEURT ER ALS JE ONS JE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT OF WE JE PERSOONSGEGEVENS OP EEN ANDERE MANIER ONTVANGEN?

Wij verzamelen je Persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren, zoals wanneer je ons voorziet van je gegevens om je als klant voor onze Sites of als lid van een van onze loyaliteitsprogramma’s te registreren, door je in te schrijven voor prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden, door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, informatie of mailings te ontvangen, door onze toepassingen te gebruiken, een product of dienst van ons te kopen, een enquête in te vullen, een schoonheids- of gezondheidsdiagnose te voltooien, commentaar te leveren of navraag te doen of contact op te nemen met onze klantenservice.

Wanneer je ons je Persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze in overeenstemming met dit privacybeleid verwerken. Indien je niet wilt dat we je Persoonsgegevens op deze manier verwerken, verzoeken we je ons deze niet te verstrekken.

Wij kunnen je Persoonsgegevens ook van andere bronnen ontvangen, inclusief informatie van commercieel beschikbare bronnen, zoals openbare databases en gegevensaggregators, en informatie van derden. Als je niet wilt dat we je Persoonsgegevens uit andere bronnen ontvangen, neem dit dan direct op met de betreffende bronnen.

We verwerken je Persoonsgegevens om je van onze diensten te voorzien, zoals hieronder nader wordt uitgelegd. In bepaalde gevallen verwerken wij je Persoonsgegevens alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in de meeste gevallen waarin we je Persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, cookies of locatiegegevens gebruiken of je gevoelige persoonsgegevens verwerken. In andere gevallen kunnen wij ons beroepen op andere rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens, zoals de uitvoering van het contract met jou of legitieme belangen, zoals fraudepreventie.

Als je lid wordt van een van onze loyaliteitsprogramma’s, mogen we daaruit op transparante wijze afleiden dat je wilt dat wij je Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken. Je kunt je altijd afmelden voor marketingberichten zonder dat dit ten koste gaat van je loyaliteitsvoordelen.

Wanneer wij je Persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, vragen wij altijd expliciet naar deze toestemming en alleen voor een bepaald doel. Verder vragen we je om aanvullende toestemming als we je Persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit privacybeleid vallen.

Raadpleeg de tabel in paragraaf 6 voor details over de verschillende soorten Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, de bijbehorende doeleinden en de rechtsgrond voor dergelijke verwerking.

 
5. WAT GEBEURT ER ALS DE KLANT EEN KIND IS?

Onze Sites zijn bedoeld voor volwassenen, maar er kunnen zich gevallen voordoen waarbij klanten jonger dan 13 de producten op onze Sites kopen of bekijken. Als we weten dat een klant jonger is dan 13, gebruiken we de Persoonsgegevens van deze klant niet voor marketingdoeleinden tenzij we daarvoor toestemming van de ouders krijgen.

Om toestemming van de ouders te geven voor marketing, kun je je ouder of voogd vragen om te bellen of te schrijven met behulp van de Sensei Sushi contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 1 (alleen van toepassing voor leden met een klantenkaart of online account).

In sommige gevallen zullen wij uit je acties afleiden dat je ouderlijke toestemming hebt. We behouden ons dan het recht voor om te beslissen of je onze marketing zult ontvangen totdat je de gerechtigde leeftijd bereikt.

Bedenk echter wel dat toegang tot bepaalde delen van onze Sites en/of het recht op het ontvangen van prijzen, monsters of andere beloningen kan worden beperkt tot gebruikers van boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen je Persoonsgegevens gebruiken om leeftijdscontroles uit te voeren en dergelijke leeftijdsbeperkingen af te dwingen.